Kinh Nghiệm Sâu Rộng về Bất Động Sản.

Greystone là tổ chức EB-5 đầu tiên với cách tiếp cận hiện đại và toàn diện trong việc tìm kiếm nguồn vốn và các dự án thích hợp cho vốn EB-5, cùng với dịch vụ quản lý nguồn vốn và quản lý mối quan hệ với các nhà đầu tư.

Con Đường Trở Thành Công Dân Hoa Kỳ

Lợi Thế của Greystone:

Greystone chuyên tìm kiếmvà thẩm định các dự án phù hợp với EB-5. Đội ngũ chuyên gia về EB-5 của chúng tôi tìm kiếm, thẩm định, và cơ cấu các dự án EB-5 nhằm tối đa hóa khả năng thành công của đơnxin thị thực, đồng thời cung cấp vốn cho các dự án phát triển để tạo ra việc làm ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, năng lực trong quản lý nguồn vốn vay và quan hệ với các nhà đầu tư của Greystone sẽ cung cấp cho các nhà phát triển dự án và các nhà đầu tư EB-5 một dịch vụ xuất sắcvà minh bạch nhất tương tự với các dịch vụ Greystone đã cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức có những đòi hỏi khắt khe và phức tạp nhất trên thị trường.

Lợi Ích của Chương Trình EB-5 cho Nhà Đầu Tư:

So với các chương trìnhThẻ Xanh dựa trên tiêu chuẩn về công việc và gia đình khác, chương trình EB-5 đưa ra cách thức nhanh chóng để các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện nhận được Thẻ Xanh của Hoa Kỳ và tư cách công dân Hoa Kỳ.

 • Các nhà đầu tư nước ngoài không cần bảo lãnh từ một nhà tuyển dụng hay thành viên gia đình.
 • Không có yêu cầu về ngôn ngữ, công việc hay học vấn đối với người nộp đơn.
 • Các nhà đầu tư nhận được Thẻ Xanh thông qua chương trình EB-5 được phép làm việc và sống ở bất cứ đâu trên khắp Hoa Kỳ.
 • Các nhà đầu tư nhận được Thẻ Xanh có thể đi vào và ra khỏi Hoa Kỳ mà không cần thị thực.
 • Sau khi cư trú tại Hoa Kỳ, nhà đầu tư và con cái họ có thể chỉ phải trả mức học phí cao đẳng và đại học thấp hơn so với sinh viên quốc tế.

Yêu Cầu Điều Kiện EB-5 với Nhà Đầu Tư

Trong hơn 20 năm, các nhà đầu tư nước ngoài và gia đình họ đã nhận được quyền thường trú tại Hoa Kỳ thông qua chương trình thị thực Ưu Đãi Dựa Trên Việc Làm thứ 5 (5th Employment-Based Preference, hay EB-5).

 • Để đủ điều kiện tham gia chương trình EB-5, một nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư ít nhất 500.000 USD vào một doanh nghiệp thương mại mới nằm trong ​Khu Vực Việc Làm Mục Tiêu (Targeted Employment Area, hay TEA), được định nghĩa là khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp tối thiểu bằng 150% mức trung bình quốc gia. Nếu một doanh nghiệp thương mại không nằm trong TEA thì ngưỡng đầu tư là 1.000.000 USD. Ngoài số tiền đầu tư tối thiểu, khoản đầu tư còn phải được chứng minh tạo ra hoặc duy trì ít nhất mười việc làm trực tiếp, gián tiếp hoặc phát sinh trong khu vực dự án.
 • Để biết thêm thông tin về tiêu chí điều kiện và chương trình EB-5, hãy truy cập uscis.gov

Quy Trình Đăng Ký Thị Thực EB-5

 • 1Xác định và lựa chọn cơ hội đầu tư tuân thủ EB-5
 • 2Chuyển phần vốn góp “Chịu Rủi Ro” bắt buộc vào tài khoản ký quỹ
 • 3Nộp đơn I-526 cho USCIS
 • 4Nộp đơn để điều chỉnh tình trạng ở Hoa Kỳ, hoặc tuân theo quy trình lãnh sự Hoa Kỳ tại quốc sở tại của nhà đầu tư
 • 5Nhận Thẻ Xanh có điều kiện
 • 6Nộp đơn I-829 sau ngày nhận được Thẻ Xanh có điều kiện 2 năm
 • 7Nhận Thẻ Xanh dài hạn
 • 8Đủ điểu kiện đăng ký Tư Cách Công Dân Hoa Kỳ dài hạn sau 5 năm cư trú
Chicago, IL

Chắc Chắn Hơn, Ít Thách Thức Hơn

Lợi Thế của Greystone cho Nhà Phát Triển:

30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản đã giúp Greystone trở thành một nhà bảo lãnh vốn EB-5 duy nhất với kinh nghiệm, nguồn lực, và năng lực của một công ty cung cấp đầy đủ mọi dịch vụ liên quan đến đầu tư phát triển bất động sản, từ cho vay vốn, tư vấn, phát triển và quản lý vốn vay. Vốn EB-5 là nguồn vốn hấp dẫn trên thị trường, do đó làm việc với đúng nhà bảo lãnh vốn EB-5 có thể giảm thiểu nhiều rủi ro. Cùng với đội ngũ chuyên gia mang tầm quốc tế, mạng lưới trung tâm khu vực và các đối tác phân phối ở nước ngoài, Greystone giám sát toàn bộ quy trình EB-5, bao gồm cấu trúc dự án, chuẩn bị tài liệu, tiếp thị, quản lý vốn vay, và quan hệ với nhà đầu tư. Greystone mang đến cho khách hàng của mình sự chắc chắn và hiệu quả trong việc kêu gọi nguồn vốn từ chương trình EB-5, từ đó làm cho Greystome nổi trội hơn so với các đối thủ khác trên thị trường.

 • Chúng tôi có thể cấu trúc dự án một cách linh hoạt và hợp lý cho các nhà đầu tư trong các dự án phức tạp nhất.
 • Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia tận tâm với nhiều thành công trong cấu trúc, tiếp thị, và quản lý các dự án EB-5.
 • Chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ chuyên gia EB-5, nhà cung cấp dịch vụ, luật sư, và tư vấn viên nhằm đảm bảo quá trình tiếp thị hiệu quả và tối đa hóa khả năng chấp thuận của USCIS.
 • Chúng tôi chủ động trong các mối quan hệ với chính phủ Hoa Kỳ với mục tiêu đẩy nhanh quá trình và thời gian chấp thuận của USCIS.
 • Chúng tôi có một mạng lưới quan hệ rộng khắp với các nhà cho vay về xây dựng hàng đầu nhằm tạo điều kiện kết thúc giao dịch hiệu quả.

Lợi Ích của Tài Trợ Vốn EB-5:

 • EB-5 là một nguồn vốn hấp dẫn với chi phí thấp hơn so với các nguồn vốn khác trên thị trường, do đó làm việc với đúng nhà bảo lãnh nguồn vốn EB-5 có thể giảm thiểu nhiều rủi ro của chương trình.
 • Nguồn vốn EB-5 có thể được cơ cấu thành nợ có đảm bảo hoặc phần vốn trực tiếp trong dự án, tùy thuộc vào dự án và người bảo lãnh vốn, hoặc yêu cầu cụ thể của nhà phát triển hoặc bên cho vay được ưu tiên đảm bảo thu hồi vốn.
 • Vốn EB-5 là nguồn vốn dài hạn (thường là 5-7 năm) với lãi suất cố định. Có thể có lựa chon ngắn hạn tuỳ theo dự án và nhà quản lý dự án.

Quy Trình Chào MờiEB-5

 • 1

  Chuẩn Bị Chào Hàng

  +Thêm Thông Tin

  • Chuẩn bị tài liệu chào hàng tuân thủ quy định của SEC
  • Phát triển chiến lược tiếp thị và chuẩn bị tài sản thế chấp
 • 2

  Tiếp Thị ở Nước Ngoài

  +Thêm Thông Tin

  • Làm việc chặt chẽ với các đại lý di trú được cấp phép để giới thiệu cho các nhà đầu tư đủ điều kiện
 • 3

  Nộp Tiền Ký Quỹ
  & Trả Lại Tiền Ký Quỹ

  +Thêm Thông Tin

  • Nhà đầu tư nộp phần vốn góp của mình vào tài khoản ký quỹ, nộp đơn yêu cầu I-526
  • Tiền đã nộp được trả lại từ tài khoản ký quỹ theo điều khoản của thỏa thuận ký quỹ và tài liệu chào hàng
 • 4

  Dịch Vụ Quản lý Vốn Vay
  Và Quan Hệ
  Với Nhà Đầu Tư

  +Thêm Thông Tin

  • Giám sát việc bên vay tuân thủ các điều khoản của hợp đồng cho vay
  • Giám sát hoạt động tạo việc làm
  • Theo dõi và giám sát tình trạng và tài khoản vốn của tất cả các nhà đầu tư EB-5
  • Cung cấp báo cáo định kỳ cho các nhà đầu tư EB-5 để hỗ trợ quá trình xin thị thực
Washington D.C.

Tại Sao Greystone

Greystone là tổ chức bảo lãnh vốn EB-5 đầu tiên cung cấp cho các nhà phát triển bất động sản tại Hoa Kỳ một dịch vụ đầy đủ và hiện đại nhất để tiếp cận nguồn vốn EB-5 cho dự án phát triển của họ. Cùng với đội ngũ chuyên gia mang tầm quốc tế, mạng lưới trung tâm khu vực và khả năng tiếp cận các đối tác phân phối nước ngoài, chúng tôi mang lại cho các nhà phát triển dự án sự an tâm và hiệu suất giao dịch cao. Nhà đầu tư vào các dự án EB-5 do Greystone tổ chức có cơ hội tiếp cận các dịch vụ EB-5 tốt nhất trong ngành. Kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi trong tư vấn, cho vay, phát triển, và quản lý vốn giúp các nhà đầu tư nước ngoài tự tin rằng khoản đầu tư của họ sẽ an toàn và mở đường giúp họ trở thành Công Dân Hoa Kỳ.

Các Trung Tâm Khu Vực

Nhằm mang đến cơ hội tiếp cận chương trình EB-5 trên khắp Hoa Kỳ, Greystone đã tiến hành xây dựng một trong những mạng lưới các trung tâm khu vực lớn nhất tại Hoa Kỳ đã được phê duyệt bởi Cơ Quan Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS).

 • Bang
 • California
 • Connecticut
 • Delaware
 • Florida
 • Georgia
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Nevada
 • New Hampshire
 • New Jersey
 • New York
 • North Carolina
 • Oregon
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • Washington
 • Washington D.C.
 • Virginia
Regional States
Los Angeles, CA

Liên Hệ

Muốn Tìm Hiểu Thêm?

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về chương trình EB-5 hoặc những dịch vụ của Greystone, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị hết sức có thể.

Thông Tin Liên Hệ